DN dissar, Hovrätten hissar?

Jag jobbar lite för mycket för att orka skriva så mycket här just nu men jag såg en liten text om ordet hen. Svt berättar att det nu används i Hovrätten för övre Norrland. Det tycker jag är kul. Särskilt kul tycker jag att det är med slutklämmen som ju syftar på DN:s avståndstagande från att använda ordet hen: Huruvida de tilltalade betraktar rättens formulering som ett queerpolitiskt ställningstagande är ännu inte klarlagt.