DN dissar, Hovrätten hissar?

Jag jobbar lite för mycket för att orka skriva så mycket här just nu men jag såg en liten text om ordet hen. Svt berättar att det nu används i Hovrätten för övre Norrland. Det tycker jag är kul. Särskilt kul tycker jag att det är med slutklämmen som ju syftar på DN:s avståndstagande från att använda ordet hen: Huruvida de tilltalade betraktar rättens formulering som ett queerpolitiskt ställningstagande är ännu inte klarlagt.

Alla kan väl engelska?

– Jaha, du är översättare? Vad översätter du då? Böcker? Film?

Faktum är att jag inte gör någotdera. Jo, jag har ju översatt delar av en facklitterär bok, men skönlitteratur brukar jag inte översätta. Det är oftast skönlitterära böcker och undertexter som folk tänker på först så jag tänkte ge exempel på annat som faktiskt översätts, sådant som folk verkar glömma. Reklamtexter t ex. En del kampanjer ska lanseras i flera länder och måste följaktligen finnas på flera språk. Innehållsförteckningar på det du köper i mataffären brukar också finnas på språk utöver svenska. Sen har vi manualer, webbsidor, läkemedelsinformation, broschyrer, årsredovisningar, användarvillkor, pressmeddelanden, artiklar, avtal, nyhetsbrev osv osv osv. Det finns ganska många saker som ska finnas på flera språk. Listan kan göras ännu längre. Det handlar dels om material som ska ut till ett flertal länder, dels om material som ska finnas tillgängligt för människor av ett flertal nationaliteter i ett och samma land.

– Vilka språk är vanligast? Vad översätter du till? Engelska?

Jag översätter från engelska, danska och norska. Till svenska. Alltid alltid till modersmålet. När jag studerade engelska fick jag ibland frågan om det inte vore smartare att lära sig ett lite mer ”udda” språk än just engelska – ”alla kan ju engelska”. Ju fler språk man kan jobba med, desto bättre är det förstås. Men jag skulle inte byta ut engelskan mot tigrinska, urdu eller makedonska. Jag skulle förmodligen vara en av få med svenska som modersmål som översatte från dessa språk, men det är ju svårt att försörja sig på det om man inte får uppdrag också. Och jag tvivlar på att jag skulle få så väldigt mycket uppdrag. Jag skulle gissa på att de språk som efterfrågas mest (nu menar jag språk som det ska översättas till) när folk kontaktar översättningsbyråer i Sverige är engelska, svenska, danska, norska, finska, tyska, franska, spanska, arabiska, somaliska och persiska. Och ett gäng språk till. Väldigt mycket till och från engelska skulle jag vilja säga. Sedan finns det förstås olika översättningsbyråer där vissa är mer nischade än andra. När jag skriver att jag ”gissar” på detta är det förstås baserat på erfarenhet men eftersom jag inte har varit på alla översättningsbyråer kan jag inte ge ett hundraprocentigt svar på om det fungerar likadant överallt.

Och det här jag nämnde om att alltid översätta till modersmålet, det gäller i princip alla seriösa översättare och översättningsbyråer i hela världen. Man är bäst på att uttrycka sig på sitt eget språk. Ja, väldigt många anser sig vara grymma på engelska och många är ju det. Men med tanke på hur många nyansskillnader det finns i språket (och hur mycket som är kulturellt betingat för den delen) och hur svårt detta kan vara att plocka upp om man inte har vuxit upp med det, är man alltid bäst på sitt modersmål. Det är så många resonerar och jag är benägen att hålla med. Sokrates ska ha sagt att ju mer jag lär mig desto mer inser jag vad lite jag kan och det är lite så jag känner. Jag är rätt duktig på engelska, det får jag nog säga. Men ju mer jag lär mig om det, desto mer inser jag vad lite jag kan jämfört med någon som har engelska som modersmål. På grund av detta uppmuntrar jag alltid svenskar som själva ska översätta sina texter till engelska att eh, inte göra det. Eller åtminstone be någon med engelska som modersmål kolla igenom det efteråt.

Uppfattningen att alla kan engelska gör också att folk inte tror att det finns så mycket behov av översättning. Jag tror inte att globaliseringen gör att behovet av att översätta blir mindre. Jag tror snarare att det blir större.

Språkforum 2012 – dissar, ansvar och könsord

En något äldre kvinna vände sig mot min kollega och sa ”ni som är så unga, vad gör ni här?”. Jag var på Språkforum med två kollegor och vi är ca 30–40 år gamla. Vi är relativt unga men alltså inga tonåringar. Jag vet inte om hon fick för sig det? Oavsett hur gamla hon trodde att vi var kan man ju fråga sig om hon tänkte att det fanns en äldre åldersgräns för att få delta. Eller trodde hon att bara pensionärer intresserar sig för språk? Jag vet ej.

Jessika Gedin var först ut på scen och jag gillar verkligen henne. Hon har något visst – en skärpa och en auktoritet som ändå känns … mjuk? Hon pratade om sitt läsande och sitt skrivande och förklarade att hon gärna styr sin läsare. Hon kursiverar ord som ska betonas och sätter gärna in bisatser. Samtidigt förklarade hon att hon gör andras berättelser till sina egna när hon läser. Det är så det ska vara, menade hon – det är oviktigt vad författaren har för avsikt när hen skrev, nu är det upp till mig som läsare att göra texten till min egen.

Lingvisten Mikael Parkvall presenterade sin kartläggning av dialekter i Sverige med hjälp av ett flertal färgmarkerade kartor. Han har tydligen gjort mycket efterforskningar genom att läsa bloggar, så kallade ”vardagsbloggar”, och se hur bloggarna skriver och var de befinner sig. Jag tycker att det är väldigt intressant med dialekter och en del saker kände jag förstås igen mig i. Men det blir ändå lite problematiskt för min del eftersom jag har så väldigt svårt för generaliseringar. Och det kan man väl inte direkt ha när man ska kartlägga tendenser – det är ju ändå lite det som är själva grejen. Av samma anledning irriterade jag mig även på generaliseringen av ”bloggare”. Parkvall hade en rätt så raljerande ton när han berättade, i förbifarten, om bloggarna som skrev om dagens outfit och sina pojkvänner. Och publiken skrattade. Nu glider jag in lite på ett sidospår här men det är faktiskt mest det jag tar med mig från hans föreläsning. Inte informationen om dialekterna utan hans inställning till de som utgör grunden för hans kartläggning. Det är precis denna inställning till bloggar som jag tror att de människor som inte läser bloggar har. De tror att alla bloggar är så. Vilket ju inte stämmer. Men de kommer förstås fortsätta att tro det för att folk står och säger att det är så bloggar är. Jag undrar om Parkvall själv har fått för sig att alla är så? Det vore ju märkligt eftersom jag antar att han har varit runt på en hel del bloggar för att söka information. De vardagsbloggar som jag själv läser handlar om feminism, politik, jobb, lycka och olycka. Och självklart en del typiska vardagsgrejer däremellan, därav kategoriseringen vardagsbloggar. Kanske lite mat, lite böcker, lite bilder. Vad jag får ut av dessa bloggar är diskussioner, insikter och gemenskap. Samt nya vänner. Dessutom är de välskrivna och fulla av humor. Ja, detta är alltså den bloggosfär jag personligen tar del av. Den är smart och bra och jag hjärtar den. Sluta vara så nedlåtande Parkvall. Nåväl. Nu har jag försvarat den lite här så nu kan vi gå vidare till annat.

Birgitta Lindgren från Språkrådet berättade om nyord och tog bland annat upp de ord som de har fått mest kritik för. Ordet tjejsamla tog de med som ett nyord 2011 och det är tydligen det ord som har fått allra mest kritik sett på de senaste 30 åren. Andra ord som Lindgren kallade ”känsliga” var Juholtare och terja. Alla nyord från 2011 kan man läsa om här. Som jag förstår det menade Lindgren att Språkrådet tar upp nyord i listan utan att värdera om de är positiva eller negativa. Språkrådet agerar helt ”objektivt”. Lindgren ville även få det att framstå som att de, genom att ta upp ordet tjejsamla faktiskt gör samhället en tjänst eftersom de då bidrar till att det blir diskussion. Hon förklarade att motsatsen till tjejsamla ju inte är killsamla, utan samla, och pekade på hur snedvridet det är att mannen är norm och kvinnan avvikande. Det är helt sant, det håller jag med om: det är snedvridet. Just därför ställer jag mig kritisk till hur Språkrådet ser på sitt eget ansvar när det gäller de ord som de väljer ut. Att de klappar sig själva på axeln och menar att det ju är bra att det blir diskussion nu, hurra vad duktiga vi är, tror jag är en efterhandskonstruktion. Jag vet förstås inte hur de resonerade kring detta när de valde att ta med ordet men det är ju helt tydligt att de åtminstone har ett ansvar. Därför tycker jag att det var väldigt märkligt när Lindgren senare under dagen ifrågasatte Hanna Sofia Rehnbergs användning av det engelska ordet ”storytelling” när hon föreläste om företag och berättelsens makt. ”Du kan väl använda ett svenskt ord istället?” tyckte Lindgren medan Rehnberg menade att det inte var så enkelt. Hon ansåg inte att det svenska ordet berättande hade precis samma betydelse i detta sammanhang. Lindgren fortsatte att gå på och sa att Rehnberg ju faktiskt har ett ansvar som forskare. I mina ögon är det väldigt intressant att Lindgren inte kan se att hon borde ställa frågan till sig själv. Vad har Språkrådet för ansvar när de lanserar nyord? Finns det inte en skillnad mellan att belysa ”objektivt” och att befästa föreställningar? Hur många hade hört ordet tjejsamla innan det dök upp i nyordslistan förra året? Inte många, tippar jag. Nu är det fritt fram att använda det eftersom det har etablerats. Jag är själv kluven till hur Språkrådet ska agera i urvalet av nyord men jag menar att det är lite att kasta sten i glashus när man börjar säga åt andra att ta ansvar för språkets utveckling utan att rannsaka sig själva. Nu var det visserligen inte hela Språkrådet som uttalade sig här utan endast Lindgren, varför frågan väl får riktas till henne.

Den föreläsning som jag hade sett fram emot mest var Karin Milles. Hon föreläste om ”Hen, den och stora åderpålen” och hon gjorde det så utmärkt. Jag är ju förespråkare av ordet hen och förstår inte att folk kan bli så provocerade av att det i vissa fall kan vara praktiskt att ha ett ord där man inte skriver ut vilket kön det handlar om. I många fall är det irrelevant, i en del fall är det oklart. Det handlar inte om att man aldrig ska använda hon eller han. Milles gick igenom en del reaktioner på ordet, däribland Jan Guillous. Guillou tycker att ordet hen är sabotage mot det svenska språket och att det är feministaktivisterna som driver detta. Det är lite komiskt det här, tycker jag. Och tragiskt. Jag tror starkt på att vi ska utnyttja språket som ett verktyg i förändringen av samhället, jag blir tokig på dessa bakåtsträvare. Milles berättade att 77 % av världens språk har ett könsneutralt pronomen. Exakt varifrån denna information kommer vet jag inte eftersom man väl inte riktigt har konstaterat hur många språk det finns i världen. Jag vet inte heller exakt vad som menas med könsneutralt pronomen här – kan man räkna in pronomenet ”den”? Detta kan man förstås gräva vidare i men rent spontant tycker jag att det är en intressant siffra. Milles gick i sitt föredrag vidare från hen till könsord och räknade upp benämningar på kvinnliga respektive manliga könsorgan. Det finns en genomgående trend i hur man benämner dessa och jag tror inte att det var så många som blev förvånade. Däremot är det ju ändå anmärkningsvärt att det faktiskt är som det är. Det vill säga att det kvinnliga könsorganet är en kanelbulle som ska behaga medan mannens könsorgan är en fittmissil. Joråsåatte. Jag tyckte mycket om Karin Milles när jag hade henne som lärare på Stockholms universitet och hon föreläste om ordet ”snippa”. Jag tycker minst lika bra om henne idag.

Vad jag tar med mig från Bodil Malmstens föredrag är att man kan lära sig språk även senare i livet. Det är alltså inte kört bara för att man inte gör det som ungdom. Malmsten flyttade som bekant till Frankrike för några år sedan. Hon var 55 och kunde inte franska men lärde sig det genom att läsa böcker. Hon förklarade att hon fick slå upp i princip varje ord i början men till slut gick det – hon lärde sig franska. Mycket imponerande tycker jag. Och visst inger det hopp? Man kan om man vill och allt det där.

Om man vill se samtliga programpunkter kan man klicka in sig här och vill man se lite bilder kan man gå in på Språktidningens blogg. Jag antar att det även kommer att läggas upp på UR Play inom en snar framtid. Då kan man eventuellt få se när jag ställer en fråga till Jessika Gedin om hennes läsande. Hos mig får ni inget referat av alla programpunkter, utan endast några highlights. Som vi säger på svenska.

7 tips när du ska översätta texter

Ett inlägg med den rubriken har Evelina skrivit om här. Jag är översättare och hon är beställare, men vi har ungefär samma uppfattning om vad som är viktigt när man ska beställa en översättning. Jag har funderat på ytterligare några punkter som kan vara bra att poängtera.

Tid – att inte vänta med att beställa översättningen tills du skulle ha haft den ”igår”. Jag vet att detta förstås kan vara svårt ibland men rent generellt blir det mycket bättre om man slipper hasta sig igenom en text. Mmkay?

Format som man gillar som översättare: Word. Den där inskannade texten som inte går att konvertera till något annat än en lika dum bild gör att jag vill skjuta mig själv. Särskilt när den är jättelång. Jag har svårt att uppskatta ett pris och jag har svårt att jobba med den. Gör det dock ändå eftersom jag är service-minded, professionell osv.

Kvalitet på källtexten – detta har Evelina också nämnt men jag vill ändå ta upp det igen. Det är svårt att översätta en dålig text. Var går gränsen mellan att översätta en text och att förbättra en text? Detta är en väldigt klurig avvägning man som översättare får göra och det kan ge lite olika utdelning, så att säga. Det kan hända att kunden tycker att det är en dålig översättning om man inte ”förbättrar” texten trots att det ju är källtexten som är dålig. Kunden inser sällan att det är en dålig text som hen har skickat iväg för översättning. Det kan också hända att kunden tycker att de vill ha en mer källtrogen text om man ändrar för mycket i den. Ett tredje eventuellt utfall är att texten är så dålig att man inte riktigt förstår den och då blir det riktigt trixigt. Då kanske man kan fråga kunden, tycker ni. Och det kan man många gånger, men det är inte säkert att den som skickar texten för översättning har skrivit texten och då blir det ett långt led med inblandade människor som man ska börja rota i. Att förklara för kunden att det är en dålig text kan också vara väldigt känsligt eftersom det kanske just är den som skickar texten som har skrivit den. Det gäller att vara finkänslig. Men om vi ska snacka allvar här så har jag sett en del skittexter med grammatiska fel, stavfel, oklara syftningar och olika tempus. Etcetera. Och dem vill man ju faktiskt helst slippa. Tänk på det.

Översättningsminne är något som de flesta översättare använder sig av. Det är ett program som lägger in översättningar i en databas, kan man säga. Det handlar alltså inte om något fusk här, det är inte Google Translate eller liknande som översätter det istället för en riktig människa. Vad det däremot handlar om är ett program som säger att den här meningen har översatts tidigare, så här översattes den då. Eller denna mening är ganska lik den här och den översattes på detta vis. Behållningen med denna typ av program är dels att översättningen effektiviseras men även att man kan få en tonalitet i texterna som är svår att få till annars. Begrepp översätts på samma sätt rakt igenom och språket blir mer enhetligt. Om man vill alltså, det är alltid översättaren som tar det slutgiltiga beslutet. Man kan alltså säga att både översättare och kund tjänar på dessa översättningsminnen. Så även om man som kund kanske kan använda sig av översättningar man har gjort förut när det krisar sig kan det även löna sig att använda samma översättare eller översättningsbyrå. Om man är nöjd, det vill säga.

Det finns självklart fler aspekter som kan vara intressanta att ta upp men dessa skulle jag nog säga är de viktigaste som tillägg till de tips som Evelina sammanfattar så väl. Jag har tidigare skrivit lite om hur det är att jobba som facköversättare här.

Blogglayouten ger språkfel

Det gör mig tokig att den layout jag valt för bloggen endast funkar på engelska. Jag vill inte ha citattecken på fel håll (som i inlägget nedan) och jag vill inte att det ska stå datum på engelska. Nu måste jag ändra. Det kanske tar ett tag (kan leta bloggdesign i flera timmar ibland) men nu jäklar. Så här kan vi inte ha det.

Uppdaterat: Okej, citattecken är på rätt håll men det kan inte stå exempelvis maj 9th. Bloggen vägrar ändra på datumformatet. Jisses vad den är envis.

Uppdaterat igen: Ny design fixad. Utan språkfel. Jag andas ut.

Untranslatable words

”Det engelska språket är mycket rikare än det svenska” har jag hört folk säga. Jag är inte så säker på det. Jag tror inte att man måste ta till engelska ord för att förklara vad man menar i många av de lägen då folk ändå gör det. På alla språk finns det  svåröversatta ord – en del på grund av kulturell kontext. Den engelska nyhetssidan The Local har tagit fram nio svåröversatta svenska ord, eller faktiskt ord som de menar är oöversättbara. Åtminstone om man endast får översätta det med ett ord (varför man nu enbart skulle få använda sig av ett ord vet jag inte). De har skippat de vanliga orden lagom och fika och gått på nio andra. Rätt kul ändå.

Språkforum 23 maj

Under SFÖ-konferensen i helgen lottade Patrik Hadenius ut några fribiljetter till Språkforum som hålls på Hotel Rival 23 maj. Så fort han hade nämnt detta slängde jag mig på telefonen och skickade iväg ett mejl. Och tänka sig! Ett par dagar senare hade Patrik skrivit ett litet meddelande till mig om att jag var en av dem som får en fribiljett! Jag är ofantligt glad över detta. Jag ska få lyssna på Jessika Gedin, Bodil Malmsten och Karin Milles (som jag hade som lärare när jag läste svenska på Stockholms universitet) och flera andra. Vet ni vad jag ska göra den dagen? Jo, jag ska gotta mig i språk språk språk. Jag ser så väldigt mycket fram emot detta. Ska ni också dit?

SFÖ-konferensen i Gävle

Jag har varit på min första SFÖ-konferens. För er som inte vet vad SFÖ är så är det Sveriges Facköversättarförening. Eftersom jag inte hann frilansa så väldigt länge som översättare innan jag blev anställd som projektledare på en byrå blev det aldrig så att jag gick med i SFÖ. Nu var jag där i egenskap av anställd på översättningsbyrå men jag kände att jag liksom har en fot i varje läger, så att säga. Detta eftersom jag vet att mitt vikariat snart löper ut. Var är min plats? Var hamnar jag? Framtiden får utvisa detta men jag kan åtminstone säga som så, att på SFÖ-konferensen kände jag mig hemma. I denna bransch är det sällan man får träffa dem man jobbar med och det är en av anledningarna till att jag uppskattar dessa möten så mycket. Människor som jag har mejlat med flera gånger i veckan under lång tid kunde jag för första gången träffa IRL. Det flög in folk från flera länder och även om språket var svenska representerades många nationaliteter bland deltagarna. Jag älskart.

Konferensgruppen hade ordnat ett mycket fint program åt oss. Jag deltog visserligen främst i lördagens aktiviteter så jag kan inte uttala mig om de andra dagarna men av det jag fick uppleva gör jag två tummar upp. Anna-Lena Brundin stod för lite underhållning mitt på dagen. Jag älskar skånska (jag är ju skåning) och Edith Piaf. Anna-Lena sjöng otroligt vackert och körde stand-up. Trots att jag skrattade väldigt mycket måste jag ändå erkänna att jag får en något bitter eftersmak av de grova generaliseringar hon gjorde om män och kvinnor. ”Ni män måste ta hand om era kvinnor, annars lämnar de er och då dör ni i förtid”. Okej. Jag vet att man får ironisera och skämta om i princip allt och det tycker jag väl att man ska få göra också. Men i samma stund som man skämtar om stereotyper befäster man de attityder och normer som finns. Nåväl. Jag hade roligt ändå. I övrigt hölls intressanta paneldiskussioner om kvalitet och Nina Jansdotter var där och talade om att våga tacka nej. Och ja. Det bästa tyckte jag nog var föredraget som Patrik Hadenius (från Språktidningen) höll om att vara ”språkpromotorer”. Om man är en språkälskare som är språkpolis, grammatikgalning eller lite för entusiastiskt nördig, ja då kanske man inte är en bra språkpromotor. Jag erkänner att jag tillhör kategori ett, språkpolis. Men jag brukar mest polisa mig tyst för mig själv, så att jag inte dödar någon annans språkintresse eller självsäkerhet (om man bortser från enstaka inlägg på denna blogg, men herregud, man måste ju få avreagera sig). Dessutom vill jag inte bli hatad. Patrik Hadenius var en väldigt duktig talare och jag hade gärna lyssnat på honom ännu mer.

Nu sitter jag på tåget hem till Stockholm. I morgon är det måndag och då är det dags för nya översättningsutmaningar!

Hen

Det är ju, som Mikael Parkvall skriver, förfärligt provocerande med könsneutralitet. Ordet ”hen”, som ett alternativ till hon eller han, är omdiskuterat och väcker många känslor. Jag tycker att det är väldigt spännande att  det har kommit en barnbok där hen används som personligt pronomen: Kivi och Monsterhund.

”Mappor och pammor och morbroster Jin,
en bryssling, en marfor, en halvkvartskusin,
små parvelpysor och storebröstrar;
alla står de runt sängen och tröstar
och visslar och tisslar och säger jovisst,
någon gång möjligen, nästan helt visst,
ska hen få en hund, kan de halvt säkert lova
– men bara om Kivi nu själv lovar sova.”

Jag tycker rent generellt väldigt mycket om böcker där språket utmanar både läsare och rådande normer – ett annat exempel är boken Egalias döttrar som vi har läst och diskuterat i bokcirkus!. Ett spännande språk kan lyfta en hel bok för mig, trots en relativt medioker handling i övrigt. Språk och normer går hand i hand. Ska bli spännande att se vad som händer med ordet hen tycker jag. Kommer det att leva kvar? Kommer det att förändra något i hur vi ser på människor? Den som lever får se.