Jobb

Jag är utbildad översättare vid Tolk- och översättarinstitutet i Stockholm. I juli 2010 startade jag eget företag och frilansade några år som översättare och skribent. Jag översatte till svenska från engelska, norska och danska, och vid sidan av översättningen hände det även att jag skrev artiklar. De senaste åren har jag jobbat som översättare, projektledare och teamledare på olika översättningsbyråer i Sverige och England. Idag är jag på kundsidan och jobbar som Localisation manager på iZettle.