Nya utmaningar

Jag har ju flyttat! Och bytt jobb och allt möjligt. Eftersom mitt jobb som projektledare var tidsbegränsat lämnade jag det och hittade ett nytt jobb. Jag bor numera i Cambridge i England och här jobbar jag med IT-översättning – Cambridge är något slags IT-centrum och kallas för Silicon Fen. Det är något jag inte visste innan jag bestämde mig för att flytta hit. Jag har inte jobbat så mycket med just IT-texter förut men jag välkomnar utmaningen och jag uppskattar att lära mig nya saker. Jag har inte tagit mig för att skriva om det här förrän nu men jag har bott här i fem veckor idag. Hurra för mig!

Alla kan väl engelska?

– Jaha, du är översättare? Vad översätter du då? Böcker? Film?

Faktum är att jag inte gör någotdera. Jo, jag har ju översatt delar av en facklitterär bok, men skönlitteratur brukar jag inte översätta. Det är oftast skönlitterära böcker och undertexter som folk tänker på först så jag tänkte ge exempel på annat som faktiskt översätts, sådant som folk verkar glömma. Reklamtexter t ex. En del kampanjer ska lanseras i flera länder och måste följaktligen finnas på flera språk. Innehållsförteckningar på det du köper i mataffären brukar också finnas på språk utöver svenska. Sen har vi manualer, webbsidor, läkemedelsinformation, broschyrer, årsredovisningar, användarvillkor, pressmeddelanden, artiklar, avtal, nyhetsbrev osv osv osv. Det finns ganska många saker som ska finnas på flera språk. Listan kan göras ännu längre. Det handlar dels om material som ska ut till ett flertal länder, dels om material som ska finnas tillgängligt för människor av ett flertal nationaliteter i ett och samma land.

– Vilka språk är vanligast? Vad översätter du till? Engelska?

Jag översätter från engelska, danska och norska. Till svenska. Alltid alltid till modersmålet. När jag studerade engelska fick jag ibland frågan om det inte vore smartare att lära sig ett lite mer ”udda” språk än just engelska – ”alla kan ju engelska”. Ju fler språk man kan jobba med, desto bättre är det förstås. Men jag skulle inte byta ut engelskan mot tigrinska, urdu eller makedonska. Jag skulle förmodligen vara en av få med svenska som modersmål som översatte från dessa språk, men det är ju svårt att försörja sig på det om man inte får uppdrag också. Och jag tvivlar på att jag skulle få så väldigt mycket uppdrag. Jag skulle gissa på att de språk som efterfrågas mest (nu menar jag språk som det ska översättas till) när folk kontaktar översättningsbyråer i Sverige är engelska, svenska, danska, norska, finska, tyska, franska, spanska, arabiska, somaliska och persiska. Och ett gäng språk till. Väldigt mycket till och från engelska skulle jag vilja säga. Sedan finns det förstås olika översättningsbyråer där vissa är mer nischade än andra. När jag skriver att jag ”gissar” på detta är det förstås baserat på erfarenhet men eftersom jag inte har varit på alla översättningsbyråer kan jag inte ge ett hundraprocentigt svar på om det fungerar likadant överallt.

Och det här jag nämnde om att alltid översätta till modersmålet, det gäller i princip alla seriösa översättare och översättningsbyråer i hela världen. Man är bäst på att uttrycka sig på sitt eget språk. Ja, väldigt många anser sig vara grymma på engelska och många är ju det. Men med tanke på hur många nyansskillnader det finns i språket (och hur mycket som är kulturellt betingat för den delen) och hur svårt detta kan vara att plocka upp om man inte har vuxit upp med det, är man alltid bäst på sitt modersmål. Det är så många resonerar och jag är benägen att hålla med. Sokrates ska ha sagt att ju mer jag lär mig desto mer inser jag vad lite jag kan och det är lite så jag känner. Jag är rätt duktig på engelska, det får jag nog säga. Men ju mer jag lär mig om det, desto mer inser jag vad lite jag kan jämfört med någon som har engelska som modersmål. På grund av detta uppmuntrar jag alltid svenskar som själva ska översätta sina texter till engelska att eh, inte göra det. Eller åtminstone be någon med engelska som modersmål kolla igenom det efteråt.

Uppfattningen att alla kan engelska gör också att folk inte tror att det finns så mycket behov av översättning. Jag tror inte att globaliseringen gör att behovet av att översätta blir mindre. Jag tror snarare att det blir större.

Kvinnotryck

Roks står för Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Kvinnotryck är en tidning som ges ut av Roks och den kommer ut fyra gånger per år. Det senaste numret damp idag ner på min hallmatta. Varje nummer har olika teman och denna gången är det rättsprocessen. Jag plockar upp tidningen, bläddrar och ser artiklar som ”Varierande kunskapsnivå inom rättsväsendet”, ”Tjejer skuldbelägger ofta sig själva” och ”Att stötta i rättsprocessen”. Jag för min del känner väldigt mycket sorg över det som skrivs i denna tidning. Så mycket sorg men samtidigt så väldigt mycket kärlek över att det finns kvinno- och tjejjourer där de flesta jobbar helt ideellt med att hjälpa andra människor. För att de vill. För att vi vill, ska jag kanske säga. Jag gör ju faktiskt också det. Jag blir så väldigt rörd av den uppskattning jag får när jag märker att jag hjälper och jag blir rörd av att se att saker rör sig i rätt riktning. Tyvärr har jag också sett saker gå åt helt fel håll och det gör ont, så väldigt ont. Ändå betyder det här med jourverksamheten mycket för mig. Jag vill engagera mig. Förutom den uppskattning jag kan få från personer som jag stöttar blir jag nästan blödigt rörd över jourverksamheten som sådan – och av att möta alla andra som också engagerar sig ideellt. Det är fantastiskt.

Nåväl. Det var egentligen tidningen jag skulle skriva om. Jag skulle berätta för er att det finns intressanta texter i den som jag själv ska läsa igenom (bland annat en intervju med åklagaren Ulrika Rogland) men även att jag själv har skrivit ett par texter i den. En text om boken ”Clownen gråter” av Javiera och en intervju med Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Språkforum 2012 – dissar, ansvar och könsord

En något äldre kvinna vände sig mot min kollega och sa ”ni som är så unga, vad gör ni här?”. Jag var på Språkforum med två kollegor och vi är ca 30–40 år gamla. Vi är relativt unga men alltså inga tonåringar. Jag vet inte om hon fick för sig det? Oavsett hur gamla hon trodde att vi var kan man ju fråga sig om hon tänkte att det fanns en äldre åldersgräns för att få delta. Eller trodde hon att bara pensionärer intresserar sig för språk? Jag vet ej.

Jessika Gedin var först ut på scen och jag gillar verkligen henne. Hon har något visst – en skärpa och en auktoritet som ändå känns … mjuk? Hon pratade om sitt läsande och sitt skrivande och förklarade att hon gärna styr sin läsare. Hon kursiverar ord som ska betonas och sätter gärna in bisatser. Samtidigt förklarade hon att hon gör andras berättelser till sina egna när hon läser. Det är så det ska vara, menade hon – det är oviktigt vad författaren har för avsikt när hen skrev, nu är det upp till mig som läsare att göra texten till min egen.

Lingvisten Mikael Parkvall presenterade sin kartläggning av dialekter i Sverige med hjälp av ett flertal färgmarkerade kartor. Han har tydligen gjort mycket efterforskningar genom att läsa bloggar, så kallade ”vardagsbloggar”, och se hur bloggarna skriver och var de befinner sig. Jag tycker att det är väldigt intressant med dialekter och en del saker kände jag förstås igen mig i. Men det blir ändå lite problematiskt för min del eftersom jag har så väldigt svårt för generaliseringar. Och det kan man väl inte direkt ha när man ska kartlägga tendenser – det är ju ändå lite det som är själva grejen. Av samma anledning irriterade jag mig även på generaliseringen av ”bloggare”. Parkvall hade en rätt så raljerande ton när han berättade, i förbifarten, om bloggarna som skrev om dagens outfit och sina pojkvänner. Och publiken skrattade. Nu glider jag in lite på ett sidospår här men det är faktiskt mest det jag tar med mig från hans föreläsning. Inte informationen om dialekterna utan hans inställning till de som utgör grunden för hans kartläggning. Det är precis denna inställning till bloggar som jag tror att de människor som inte läser bloggar har. De tror att alla bloggar är så. Vilket ju inte stämmer. Men de kommer förstås fortsätta att tro det för att folk står och säger att det är så bloggar är. Jag undrar om Parkvall själv har fått för sig att alla är så? Det vore ju märkligt eftersom jag antar att han har varit runt på en hel del bloggar för att söka information. De vardagsbloggar som jag själv läser handlar om feminism, politik, jobb, lycka och olycka. Och självklart en del typiska vardagsgrejer däremellan, därav kategoriseringen vardagsbloggar. Kanske lite mat, lite böcker, lite bilder. Vad jag får ut av dessa bloggar är diskussioner, insikter och gemenskap. Samt nya vänner. Dessutom är de välskrivna och fulla av humor. Ja, detta är alltså den bloggosfär jag personligen tar del av. Den är smart och bra och jag hjärtar den. Sluta vara så nedlåtande Parkvall. Nåväl. Nu har jag försvarat den lite här så nu kan vi gå vidare till annat.

Birgitta Lindgren från Språkrådet berättade om nyord och tog bland annat upp de ord som de har fått mest kritik för. Ordet tjejsamla tog de med som ett nyord 2011 och det är tydligen det ord som har fått allra mest kritik sett på de senaste 30 åren. Andra ord som Lindgren kallade ”känsliga” var Juholtare och terja. Alla nyord från 2011 kan man läsa om här. Som jag förstår det menade Lindgren att Språkrådet tar upp nyord i listan utan att värdera om de är positiva eller negativa. Språkrådet agerar helt ”objektivt”. Lindgren ville även få det att framstå som att de, genom att ta upp ordet tjejsamla faktiskt gör samhället en tjänst eftersom de då bidrar till att det blir diskussion. Hon förklarade att motsatsen till tjejsamla ju inte är killsamla, utan samla, och pekade på hur snedvridet det är att mannen är norm och kvinnan avvikande. Det är helt sant, det håller jag med om: det är snedvridet. Just därför ställer jag mig kritisk till hur Språkrådet ser på sitt eget ansvar när det gäller de ord som de väljer ut. Att de klappar sig själva på axeln och menar att det ju är bra att det blir diskussion nu, hurra vad duktiga vi är, tror jag är en efterhandskonstruktion. Jag vet förstås inte hur de resonerade kring detta när de valde att ta med ordet men det är ju helt tydligt att de åtminstone har ett ansvar. Därför tycker jag att det var väldigt märkligt när Lindgren senare under dagen ifrågasatte Hanna Sofia Rehnbergs användning av det engelska ordet ”storytelling” när hon föreläste om företag och berättelsens makt. ”Du kan väl använda ett svenskt ord istället?” tyckte Lindgren medan Rehnberg menade att det inte var så enkelt. Hon ansåg inte att det svenska ordet berättande hade precis samma betydelse i detta sammanhang. Lindgren fortsatte att gå på och sa att Rehnberg ju faktiskt har ett ansvar som forskare. I mina ögon är det väldigt intressant att Lindgren inte kan se att hon borde ställa frågan till sig själv. Vad har Språkrådet för ansvar när de lanserar nyord? Finns det inte en skillnad mellan att belysa ”objektivt” och att befästa föreställningar? Hur många hade hört ordet tjejsamla innan det dök upp i nyordslistan förra året? Inte många, tippar jag. Nu är det fritt fram att använda det eftersom det har etablerats. Jag är själv kluven till hur Språkrådet ska agera i urvalet av nyord men jag menar att det är lite att kasta sten i glashus när man börjar säga åt andra att ta ansvar för språkets utveckling utan att rannsaka sig själva. Nu var det visserligen inte hela Språkrådet som uttalade sig här utan endast Lindgren, varför frågan väl får riktas till henne.

Den föreläsning som jag hade sett fram emot mest var Karin Milles. Hon föreläste om ”Hen, den och stora åderpålen” och hon gjorde det så utmärkt. Jag är ju förespråkare av ordet hen och förstår inte att folk kan bli så provocerade av att det i vissa fall kan vara praktiskt att ha ett ord där man inte skriver ut vilket kön det handlar om. I många fall är det irrelevant, i en del fall är det oklart. Det handlar inte om att man aldrig ska använda hon eller han. Milles gick igenom en del reaktioner på ordet, däribland Jan Guillous. Guillou tycker att ordet hen är sabotage mot det svenska språket och att det är feministaktivisterna som driver detta. Det är lite komiskt det här, tycker jag. Och tragiskt. Jag tror starkt på att vi ska utnyttja språket som ett verktyg i förändringen av samhället, jag blir tokig på dessa bakåtsträvare. Milles berättade att 77 % av världens språk har ett könsneutralt pronomen. Exakt varifrån denna information kommer vet jag inte eftersom man väl inte riktigt har konstaterat hur många språk det finns i världen. Jag vet inte heller exakt vad som menas med könsneutralt pronomen här – kan man räkna in pronomenet ”den”? Detta kan man förstås gräva vidare i men rent spontant tycker jag att det är en intressant siffra. Milles gick i sitt föredrag vidare från hen till könsord och räknade upp benämningar på kvinnliga respektive manliga könsorgan. Det finns en genomgående trend i hur man benämner dessa och jag tror inte att det var så många som blev förvånade. Däremot är det ju ändå anmärkningsvärt att det faktiskt är som det är. Det vill säga att det kvinnliga könsorganet är en kanelbulle som ska behaga medan mannens könsorgan är en fittmissil. Joråsåatte. Jag tyckte mycket om Karin Milles när jag hade henne som lärare på Stockholms universitet och hon föreläste om ordet ”snippa”. Jag tycker minst lika bra om henne idag.

Vad jag tar med mig från Bodil Malmstens föredrag är att man kan lära sig språk även senare i livet. Det är alltså inte kört bara för att man inte gör det som ungdom. Malmsten flyttade som bekant till Frankrike för några år sedan. Hon var 55 och kunde inte franska men lärde sig det genom att läsa böcker. Hon förklarade att hon fick slå upp i princip varje ord i början men till slut gick det – hon lärde sig franska. Mycket imponerande tycker jag. Och visst inger det hopp? Man kan om man vill och allt det där.

Om man vill se samtliga programpunkter kan man klicka in sig här och vill man se lite bilder kan man gå in på Språktidningens blogg. Jag antar att det även kommer att läggas upp på UR Play inom en snar framtid. Då kan man eventuellt få se när jag ställer en fråga till Jessika Gedin om hennes läsande. Hos mig får ni inget referat av alla programpunkter, utan endast några highlights. Som vi säger på svenska.

Vad är en auktoriserad översättning?

Många gånger ber kunder om en auktoriserad översättning. Flera av dessa gånger inser jag att kunderna nog inte riktigt vet vad det är de ber om. Jag misstänker att det de ofta vill ha är en översättning som är gjord av en duktig översättare – de är ute efter en sorts kvalitetsstämpel. Alternativt att deras kund sitter utomlands någonstans och har bett om en sworn/certified translator. Det finns olika system i olika länder men i Sverige auktoriseras översättare av Kammarkollegiet. Man blir auktoriserad översättare, eller auktoriserad translator som det faktiskt heter, genom att göra ett översättningsprov. Detta prov består av tre texter: en juridisk text, en ekonomisk text och en allmän text. Det betyder alltså att man, om man blir auktoriserad, behärskar både juridik och ekonomi ganska väl. Kammarkollegiets auktorisation gäller till eller från svenska, inte mellan franska och engelska eller andra främmande språk. Man blir auktoriserad i en specifik språkkombination, vilket innebär att även om man översätter från flera språk så blir man inte automatiskt auktoriserad från alla dessa språk. Man gör ett prov per språkkombination.

Det händer att kunder ber om en auktoriserad medicinsk översättning. Eftersom man inte blir auktoriserad i ämnet medicin anser jag att det inte fyller en funktion att be om en medicinsk översättning som är auktoriserad. En översättare som är auktoriserad behandlar förmodligen juridik och ekonomi väl men behöver inte alls vara duktig på medicin. Snarare kan man begränsa sig genom att då välja bort duktiga medicinska översättare eftersom de inte är auktoriserade, vilket jag personligen tycker är lite synd. Däremot vet jag att det många gånger är en utländsk kund som ber om detta, eftersom det i andra länder finns översättare som är auktoriserade i medicin. Den utländska kunden har förmodligen ingen aning om hur det fungerar i Sverige. På SFÖ-konferensen diskuterades det lite om när det ska komma en auktorisering även i medicin – det finns uppenbarligen en efterfrågan. Ett svar på detta kunde förstås ingen ge, men kanske är det något som Kammarkollegiet snart kan ta ställning till?

Varför behöver man en auktoriserad översättning då? ”En översättning kan vara lika bindande som en originalhandling, därför krävs det ofta att översättningen är gjord av en auktoriserad översättare.” skriver Kammarkollegiet. Exempel på tillfällen då en översättning ska auktoriseras är när det handlar om årsredovisningar, betyg, intyg, registerutdrag samt juridiska handlingar som ska användas i en rättegång.

Hur ser man att det är en auktoriserad översättning? Som auktoriserad translator får man ett translatorsnummer och man har rätt att stämpla sina översättningar med en stämpel som bär just detta nummer. Man har även rätt att sätta fast en klisterlapp runt dokumenten där man ska skriva in translatorsnumret. På översättningen ska translatorn dessutom skriva sitt auktorisationsspråk och i vilken riktning auktorisationen gäller. Det är så en auktoriserad översättning brukar se ut: stämplad, klisterlappad samt underskriven med en notering om att det är en auktoriserad översättare i språk si och så som har gjort översättningen.

Hur får man tag i en auktoriserad översättare? Man klickeliklickar in sig på www.kammarkollegiet.se och söker på en särskild språkkombination om man vill kontakta en auktoriserad translator själv. Annars kan man be en översättningsbyrå om hjälp.

Finns det auktoriserade översättare i alla språk? Nej. Det finns idag auktoriserade översättare från 29 språk till svenska och från svenska till 26 språk. Myndigheter vill oftast ha auktoriserade översättningar men i vissa språkkombinationer finns det helt enkelt inga. Då får myndigheterna acceptera andra lösningar.